Integrale aanpak

Integraal Vitaal

Investeren in een integrale aanpak vergroot de kans op een duurzaam positieve gedragsontwikkeling.

Een integrale aanpak van de mentaal/emotionele, fysieke, sociale en loopbaan fitheid die past in het systeem en de bedrijfscultuur inclusief herhaling van bewustwording en kennis en met een focus op zelfregie.

Evenals een focus op zelfonderzoek van intrinsieke motivatie en de dialoog tussen leidinggevende en medewerker. 

Het levert een hoger rendement, meer werkplezier en verhoogde inzetbaarheid op. Altijd op maat zodat de vier pijlers meegenomen worden in de preventie van ongezonde stress, ongewenst personeelsverloop en ziekteverzuim.

Maar hoe te starten?

Gestart wordt met een strategie- en inspiratiesessie om van daaruit naar de doelen, missie, krachten en pijnpunten van de organisatie te kijken. Wat is nodig om de organisatie toekomstbestendig en vitaal te maken?

Van daaruit komt een praktisch plan van aanpak om de doelen te bereiken. We kijken naar wat de organisatie al in huis heeft en hoe we de organisatie nog sterker, en de medewerkers nog fitter kunnen maken.

Gedacht kan worden aan een centrale kennis- en informatieplek, (digitale) instrumenten, vitaliteitsdagen, healthchecks, diverse interventies zoals workshops, training en coaching. Met als doel duurzame veranderingen binnen bestaande processen en in beweging zetten van werknemers. 

Alles in het teken van curatief, preventief en versterkend!

Vitaliteit

Samenwerken aan vitaliteit?

Schuiven naar boven