Privacy verklaring

Privacyverklaring vitfirma

Vitfirma hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zeer zorgvuldig met jouw gegevens om. In deze Privacyverklaring willen wij je heldere informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Vitfirma houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt onder andere in dat wij:

 • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens

Vitfirma kan de volgende persoonsgegevens verwerken en/of vragen:

 • Jouw voor- en achternaam
 • Jouw geslacht
 • Jouw geboortedatum
 • Jouw adres
 • Jouw telefoonnummer
 • Jouw e-mailadres
 • Jouw ip-adres

Waarom Vitfirma gegevens nodig heeft

Vitfirma verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om jou schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien dat nodig of gewenst is. Daarnaast kan Vitfirma jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit door jou gewenste dienstverlening. Te denken valt aan workshops en trainingen, facturering, beheer van klantenbestand, het bieden van begeleiding op maat, nakomen van wettelijke verplichtingen.

Hoe lang Vitfirma gegevens bewaart

Vitfirma bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Na het afronden van een coach- of trainingstraject, workshops en incompany trainingen zullen wij jouw gegevens, digitaal en op papier, uiterlijk na 3 jaar vernietigen.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat vitfirma zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. De gegevens van het boekhoudsysteem worden dan ook, wettelijk verplicht, 7 jaar bewaard.

Delen met anderen

Vitfirma verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verstrekken jouw gegevens niet voor commerciële of goede doelen. Indien voor trainings- en coachdoeleinden online instrumentaria worden gebruikt en gegevens worden verwerkt, wordt er ten alle tijden een verwerkersovereenkomst en/of geheimhoudingsplicht met de leverancier afgesloten. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden.

Hoe vitfirma jouw gegevens beveiligt

Vitfirma neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarom heeft vitfirma passende beveiligingsmaatregelen genomen. Gegevens zijn onder andere beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met een tweestapsverificatie en anti- virus software.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan de website beveiligd door een betrouwbaar SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website vitfirma.nl privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

Jouw rechten

Je hebt het recht om Vitfirma een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken jouw gegevens te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Jouw websitebezoek

Op 1 juni 2012 ging de nieuwe telecomwet in werking. Deze wet verplicht het dat op iedere website melding wordt gedaan van het gebruik van cookies. Ook de website van Vitfirma maakt gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die je computer, tablet of mobile device opslaat wanneer je onze website gebruikt. Door gebruik te maken van cookies en andere technieken zorgen we ervoor dat de algemene bezoekgegevens worden bijgehouden, waaronder het IP adres van de computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Vitfirma gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren en jouw een betere gebruikservaring aan te kunnen bieden. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren, uit te zetten of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Je kan dus altijd je instellingen wijzigen door cookies te verwijderen via de internetopties van je browser en vitfirma.nl opnieuw te bezoeken. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze website niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

Websites van derden

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op de websites van andere partijen (zoals samenwerkingspartners en klanten van Vitfirma) waarnaar Vitfirma een hyperlink aanbiedt. Bezoek voor de privacyverklaring van deze partijen de betreffende websites. Vitfirma is niet verantwoordelijk voor de websites van de andere partijen.

Wijziging van deze Privacyverklaring

Vitfirma behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.

Neem gerust contact met Vitfirma op, indien je nog vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring hebt. Contactgegevens:

Irma van der Schoot (info@vifirma.nl/06 18717182).

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 20 november 2019

Schuiven naar boven