7 tips voor vitaal leiderschap en een vitaal krachtig team!

vitaal leiderschap en vitale teams

Vitaal leiderschap is de basis voor duurzame inzetbaarheid van jouw team. Het stimuleren en inspireren van jouw teamleden om met meer veerkracht en motivatie te werken, lukt het beste als je als leidinggevende zelf vitaal in het leven staat.

Als je er energie in steekt, betaalt dit je zeker terug met meer vitale, gemotiveerde en productieve teamleden!

In deze blog 7 tips om als leidinggevende aan de slag te gaan met vitaal leiderschap en het vormgeven van een vitaal krachtig team!

Hanteer een integrale benadering

Vitaliteit vraagt om een integrale aanpak; niet alleen cognitie, niet alleen talenten, niet alleen resultaten en processen, maar neem ontwikkeling, lijf en leefstijl, het waarneembare en innerlijke gedrag, de omgeving en gezonde stress mee in de aanpak om aan een vitaal krachtig team te bouwen. En laat dit terugkomen gedurende de gehele HR cyclus; van selectie tot aan ontwikkel- en talentgesprekken tot aan strategisch personeelsmanagement.

Kom uit jouw karrenspoor

Ken je dat spoor dat dieper en dieper wordt omdat je er altijd op dezelfde wijze overheen rijdt? Pak die als metafoor voor wat betreft jouw eigen comfortzone en kijk eens goed in de spiegel als leidinggevende. Wees eerlijk en ga op zoek naar inzicht en bewustwording zodat je jouw eigen plussen en minnen goed kent. Wat zijn jouw talenten en valkuilen en ervaar jij zelf wel werkplezier in jouw rol als leidinggevende? Zit je zelf op je plek en kun je het opbrengen om ECHT aan de slag te gaan met jouw eigen vitaliteit, werkdruk en -stress en die van jouw teamleden? Heb jij zelf voldoende energie om te stimuleren en te inspireren want daar hebben jouw teamleden recht op.

vitale medewerkers en vitale organisaties

Onderzoek jouw eigen waardes en stuur op de waardes van jouw teamleden

Sturen op waardes (bijvoorbeeld: innovatief, verbindend, resultaat gedreven, samenwerken…) heeft als voordeel dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Als de waardes helder zijn, kun je de onderliggende processen en procedures ook gemakkelijker effectief vormgeven.

Als je gezamenlijk met jouw teamleden beslist wat echt belangrijk is voor jullie team en de doelstellingen die jullie nastreven, kan je daar op sturen en elkaar aanspreken op gemaakte keuzes.

Dat betekent tegelijkertijd ook het stimuleren van autonomie (zelfregie en verantwoordelijkheid), verbondenheid en bekwaamheid. En onderzoeken welk gedrag van jou als leidinggevende effect heeft op de autonomie, motivatie, houding en ontwikkeling van teamleden. Welke context kan jij creëren om zelfregie te stimuleren.

Onderzoek dus ook jouw eigen individuele waardes en de waardes van de individuele teamleden. Sturen op deze waardes zorgt voor meer motivatie, meer werkplezier en gezondere werkstress.

Van veerkracht naar veranderkracht naar performance

Zonder fysieke, mentale en emotionele energie geen veerkracht. Zorg dat je jezelf als leidinggevende voldoende rust en herstelmomenten gunt; ook gedurende de werkdag. In combinatie met gezonde ‘brandstof’ plus een goede kwaliteit van leven zorg je ervoor dat je jouw veerkracht vergroot. Denk daarbij aan slaap, beweging, voeding, gezonde werkstress en geef ook het voorbeeld als het gaat om een goede privé werk balans. Ruim tijd in voor de dingen die echt belangrijk voor je zijn, stimuleer offline gedrag en verlaag hiermee de werkdruk. Is er geen crisissituatie? Stuur of beantwoord dan ook geen mailtjes buiten werktijd.

Een verhoging van veerkracht heeft een enorm effect op de wijze waarop je met verandering om wilt en kunt gaan evenals op productiviteit en resultaat.

Ga dus met jouw teamleden in gesprek over gezonde en ongezonde werkstress en psychische en fysieke belastbaarheid en biedt jouw teamleden eventueel een training persoonlijke stressbestendigheid aan.

Zorg voor veiligheid in je team

Tegelijkertijd een essentieel en moeilijk punt. Want hoe vergoot je veiligheid in jouw team? Dat is starten bij jezelf als leidinggevende. Staat de ‘open deur’ alleen letterlijk open of voelen jouw teamleden ook de ruimte om daadwerkelijk binnen te stappen en hun problemen op tafel te leggen?

Durf als leidinggevende ook jouw eigen kwetsbaarheden te delen en laat zien dat je naast leidinggevende ook gewoon mens bent die soms worstelt met zaken en fouten maakt.

Investeer daarnaast in de kwaliteit en sfeer van jouw gesprekken. Ontwikkel jouw luistervaardigheid en vraag- en gesprekstechnieken zodat je een goed gesprek met jouw teamleden kan voeren met als doel tijdig problemen te signaleren en verzuim te voorkomen. En met als hoogste doel; jouw teamleden stimuleren en inspireren tot persoonlijk leiderschap zodat zij hun talenten en ambities optimaal inzetten en ontwikkelen. Wees niet bang om goede mensen kwijt te raken maar stimuleer jouw teamleden om de beste versie van zichzelf te maken.

En bedenk verder; hoe groter het team, hoe meer kans op het vormen van ‘kliekjes’.

Zorg voor diversiteit in jouw team

Een sterk team is een divers team. Denk aan een combinatie van mensen die resultaatgericht, mensgericht, veranderingsgericht en beheergericht zijn. Laat deze teamleden van elkaar leren, benut het potentieel en zet ze in de juiste rol! En laat jouw teamleden shinen; zorg voor mensen die creatiever, slimmer, sneller, handiger, socialer en effectiever zijn dan dat jij dat bent! Even slikken misschien….;-)?

vitaal leiderschap en team

Investeer eventueel in teamsessies zodat ook jouw teamleden elkaar beter leren kennen voor wat betreft elkaars talenten en valkuilen, het omgaan met werkdruk en -stress en in de communicatie en samenwerking.

 

Zet energiemanagement, gezonde werkstress en vitaliteit als vast punt op de agenda

Maak zaken zoals werkdruk en -stress, vitaliteit en energie bespreekbaar en geef mensen de ruimte om iets in te brengen. Ook de mensen die het lastig vinden om in een groep als eerste te spreken! Op deze manier herken je tijdig energieslurpers en ongezonde stress!

Wil je aan de slag met jouw team en/of jezelf verder ontwikkelen als leidinggevende? Heb je vragen over de blog? Ik spreek je graag! Bel, mail of stuur een berichtje via de contactpagina: 0618717182 | info@vitfirma.nl, volg Vitfirma op LinkedIn of kijk even op de website.

7 tips voor vitaal leiderschap en een vitaal krachtig team!
Schuiven naar boven